Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2015

Ο Αγιογράφος Θεόδωρος Πουλάκης

Ο Θεόδωρος Πουλάκης (1622 - 1692) θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους αντιπροσώπους της Κρητικής Σχολής. Γεννήθηκε στα Χανιά αλλά σπούδασε στην Βενετία, που την εποχή εκείνη αποτελούσε ακμάζουσα ελληνική παροικία με σπουδαία καλλιτεχνική παραγωγή. Αργότερα εγκαταστάθηκε στα βενετοκρατούμενα Επτάνησα. Πέθανε το 1692 στην Κέρκυρα, αφήνοντας πίσω του ένα εξαιρετικά πλούσιο έργο, διασκορπισμένο σήμερα σε διάφορα μέρη της Ελλάδας και της Ιταλίας.
Το έργο του φέρει έντονες επιρροές από την φλαμανδική ζωγραφική, χωρίς να ξεχνά εντελώς τα βυζαντινά πρότυπα, ενώ επηρέασε, μαζί με το έργο του επίσης κορυφαίου Εμμανουήλ Τζάνε, την εξέλιξη της λεγόμενης Επτανησιακής Σχολής.

"Νώε τοὺς ἰδίους συγγενεῖς καὶ τὰ ζώα
εἰς τὴν Κιβωτὸν εἰσάγων"
(Ελληνικό Ινστιτούτο Βενετίας)

Ὁ Ἀρχάγγελος Μιχαὴλ
(β΄ μισό 17ου αι. Μουσείο Μπενάκη)

Η ανάληψη του προφήτη Ηλία.
(β΄ μισό 17ου αιώνα.
Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο)

Ἡ Ἁγία Τριάς, Ἡ εἰς Ἄδου κάθοδος,
Ὁ Χριστὸς ἐν τῷ Παραδείσῳ
καὶ ὁ Ἐπιτάφιος Θρῆνος.
(β΄ μισό 17ου αι.
Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο)

Ἐπὶ σοι χαίρει και άλλες σκηνές.
(1670-1690, Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου, Πάτμος)

Ἡ Γέννησις τοῦ Χριστοῦ
(λεπτομέρεια της προηγούμενης εικόνας)

Ἐπὶ σοὶ χαίρει.
(β΄ μισό 17ου αι. Μουσείο Μπενάκη)

Το προπατορικό αμάρτημα.
(λεπτομέρεια της προηγούμενης εικόνας)

Ἡ Γέννησις τοῦ Χριστοῦ.
(1675, Μουσείο Correr, Βενετία)

Θεοτόκος Βρεφοκρατούσα.
Στην κάτω ζώνη το θαύμα της Κασσωπίτρας.
(β΄ μισό 17ου αι. Κέρκυρα)

Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος
και σκηνές από τον βίο του.
(Βυζαντινό Μουσείο Ιωαννίνων)

Ὁ Ἅγιος Νικόλαος
και σκηνές από τον βίο του.

Ὁ Ἅγιος Σπυρίδων
και σκηνές από τον βίο του.
(β΄ μισό 17ου αι. Μουσείο Μπενάκη)

Ὁ Ἅγιος Ιωάννης ὁ Θεολόγος καὶ Εὐαγγελιστὴς.
(1672, Ναός Αρχιεπισκοπής Λευκωσίας Κύπρου)

Τὸ λείψανον τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος.
(1670 - 1690, Κρήτη)

Η Θεοτόκος Ῥίζα τοῦ Ἰεσσαί.
(1666, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο)

Ἡ Σταύρωσις τοῦ Χριστοῦ.
(Εικόνα δωδεκαόρτου από τον ναό Παναγίας
Χρυσοπολίτισσας Λάρνακας Κύπρου, 
β΄ μισό 17ου αι.)

Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ.
(Εικόνα δωδεκαόρτου από τον ναό Παναγίας
Χρυσοπολίτισσας Λάρνακας Κύπρου,
β΄ μισό 17ου αι.)

Ὁ βυθισμὸς τοῦ Ἰωσήφ έν λάκκῳ
καὶ ἡ πρὸς τοὺς Ἰσμαηλίτας ἀπόδοσις.
(1677-1682. Ανήκει σε σύνολο 10 παραστάσεων με θέμα την ζωή
του Ιωσήφ τοῦ Παγκάλου. Από αυτές οι 4 ανήκαν στην συλλογή
Καυταντζόγλου και δωρήθηκαν πρόσφατα στο
Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης. Άλλες 4
βρίσκονται στις αποθήκες του Μουσείου Palazzo Venezia της Ρώμης,
ως τμήμα της συλλογής Sterbini ενώ οι υπόλοιπες 2 είναι ανέκδοτες)


Ο Ιακώβ ... τον θάνατον του Ιωσήφ ορών τον χιτώνα
(εικόνα συλλογής Καυταντζόγλου, σήμερα στο Μουσείο
Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης. Βλ. παραπάνω)


Ἡ συκοφαντία ὑπὸ τῆς γυναικὸς τοῦ Πετεφρῆ καὶ ἡ κρίσις αὐτοῦ.
(εικόνα συλλογής Καυταντζόγλου, σήμερα στο Μουσείο
Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης. Βλ. παραπάνω)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου